Möbler

Nolbyn Värmländskt hantverk 


Då min egen samling är väldigt begränsad så visas här möbler  från andra samlingar och auktionsverk med samtycke


Uppdaterad 20240525