Gemla

Gemla Leksaksfabrik startades 1861 i Stockholm under namnet Svenska Leksaksmagasinet.

Verksamheten flyttade 1866 till Gemla i Småland och bytte då namn till Gemla Leksaksfabrik. Verksamheten flyttade 1884 till Diö och Aktiebolaget bildas. Tillverkningen av leksaker kompletterades med tillverkning av möbler och med tiden blev möbeltillverkningen viktigare. I Gemla startade 1892 Nya Leksaksfabriken.

År 1910 bytte Gemla Leksaksfabrik AB namn till Gemla fabrikerna AB. Man fortsatte tillverka leksaker till 1927, fortsättning följer......


   Salsbord i två halvor N:o 80    

 Stol N:o 84

 Soffa N:o 82

   Kommod  N:o 78    

   Dockbyrå ca 20 cm hög N:o 75  

Tillverkades i lasserat grönt, vanöt och mahgny

eller ljustfernissat i träets färg