Gemla

Welcome to my website

DOCKSKÅPSMÄSTER

Gemla Leksaksfabrik startades 1861 i Stockholm under namnet Svenska Leksaksmagasinet.

Verksamheten flyttade 1866 till Gemla i Småland och bytte då namn till Gemla Leksaksfabrik. Verksamheten flyttade 1884 till Diö och Aktiebolaget bildas. Tillverkningen av leksaker kompletterades med tillverkning av möbler och med tiden blev möbeltillverkningen viktigare. I Gemla startade 1892 Nya Leksaksfabriken Gemla.

År 1910 bytte Gemla Leksaksfabrik AB namn till Gemla fabrikerna AB. Man fortsatte tillverka leksaker till 1927