Petite Princess

Petite Princess dockskåpsmöbler tillverkades av  Ideal Toy Corporation under 4 år  från 1964 till 1968.

Dem är huvudsakligen gjorda i plast  med fina  detaljer i metall.

Man anväde sig också av vackra tyger med guldinslag för en exklusivare "look" än vad vi är vana vid att se från de skandinaviska  dockskåpstillverkarna under samma tid.


Petite Princess dollhouse furniture was manufactured by Ideal Toy Corporation for 4 years from 1964 to 1968. They are mainly made of plastic with fine details in metal.

They also used beautiful fabrics with gold elements for a more exclusive look than what we are used to seeing from the Scandinavian dollhouse manufacturers at the same time.